בוגרים 2002

שם התחרותמועדון מארגןרמת ליגהסטטוס תחרותמספר משתתפים 
א' דרום האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 40
א' ירושלים האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 44
א' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 76
א' צפון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 58
א' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 95
אליפות גיל 14 האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 258
ארצית דרום האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 76
ארצית צפון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 76
ב' באר שבע האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 46
ב' גליל האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 40
ב' דן האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 41
ב' דרום האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 56
ב' חיפה האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 42
ב' ירושלים האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 42
ב' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 46
ב' קריות האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 34
ב' שפלה האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 76
ב' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 74
ב' תיכון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 44
ב' תל אביב האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 40
ג' אלקנה האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 46
ג' אשדוד האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 63
ג' באר שבע א' האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 48
ג' באר שבע ב' האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 37
ג' גליל האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 30
ג' דן האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 78
ג' דרום האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 42
ג' חולון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 82
ג' חיפה האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 90
ג' ירושלים האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 91
ג' כפר סבא האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 74
ג' משולש האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 96
ג' נתניה האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 40
ג' פתח תקוה האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 81
ג' קריות האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 73
ג' ראשון לציון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 87
ג' שפלה האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 52
ג' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 88
גביע האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 234
לאומית האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 97