תוצאות מבחן יום עיון לשופטים 28.12.2018


סיכום יום העיון לשופטים ולמועמדים לשופטים בכפר סבא – 28.12.18

18 משתתפים, מערערה שבצפון ועד רחובות בדרום נטלו חלק ביום העיון לשופטים ולמועמדים לשופטים, שנערך בתאריך 28 בדצמבר 2018 בבית הסטודנט, משכנו של מועדון השחמט, בכפר סבא.

המרצה והבוחן היה השופט הבינלאומי אלמוג בורשטיין והמארגן של יום העיון – השופט הבינלאומי עמירם קפלן.

16 מהמשתתפים נטלו חלק במבחן בחוקת השחמט שנערך בתום יום העיון ואלה התוצאות שהושגו:

תעודת זהות ציון

318647443 90

001269984 90

300796729 90

310204367 90

325385227 90

311648703 90

316263110 80

312410814 80

052996873 80

325179075 80

208393736 80

024337685 70

023381502 70

026194811 60

027528058 60

907041016 60

הערות:

1.מועמדים לשופטים, שאין להם עדיין דרגת שיפוט, נבחנו עם "חוקה פתוחה". כל אחד מהם שקיבל 60 או יותר השיג ציון לשופט מוסמך.

2.שופטים, בעלי דרגת שיפוט (מוסמך ומעלה) נבחנו עם "חוקה סגורה".

3.שופטים מוסמכים שקיבלו 70 או יותר השיגו ציון לשופט לאומי.

4.קבלת התואר המתאים (מוסמך או לאומי) כרוכה במילוי תנאים נוספים כמפורט בתקנון לקידום שופטים. ראו כאן:

http://chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=59

5.הציון במבחן תקף לתואר אחד בלבד (מוסמך או לאומי) לשנתיים בלבד.

6.הציון במבחן אינו תקף לתואר שופט פיד"ה.