מספר עולים לגמר אליפות ישראל 2020


שלום רב,


מצורפת רשימת עולים אוטומטית בליווי מספר עולים משלב חצי גמר, לגמר אליפות ישראל 2020.

הרשימה אושרה על ידי ועדת התחרויות והדירוג בתאריך 25.8.2020

הערה: השמות של השחקנים בחצאי הגמר אינם מהווים רשימת עולים, אלא את המיקום בגמר שאותם שחקנים מקנים לאותו

בית בשל דירוגם הגבוה. פרטים נוספים על שיטת חישוב העולים בתקנון האליפות:

http://chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2756

בשל המצב המורכב, טרם נקבעו מיקום ותאריך לגמר. הנושא נמצא בטיפול ועדכונים יצאו בהמשך.


בהצלחה למשתתפים.


***עודכן הקובץ ב-1.9.2020 (מרדכי חנן הופיע בטעות בשני בתים. במקומו משחק יונתן חזן).

להורדת הקובץ - לחץ כאן