ג' בנימין1 2017

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 משחקת מבחני עליה 2380 אליצור מטה בנימין ו' 10 27.0
2 2376 אליצור מטה בנימין ישראל 10 26.5
3 2377 אליצור מטה בנימין משה 10 24.5
4 2381 אליצור מטה בנימין ז' 3 10 21.0
5 2378 אליצור מטה בנימין רותם 10 21.0
6 2383 אליצור מטה בנימין ז1 10 7.5