ג' בנימין2 2017

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 משחקת מבחני עליה 2565 אליצור מטה בנימין גימלאים 14 46.0
2 2563 אליצור מטה בנימין ד'1 14 35.0
3 2562 אליצור מטה בנימין ו1 14 31.0
4 2564 אליצור מטה בנימין צוות 14 31.0
5 2588 אליצור מטה בנימין ה 14 30.0
6 2561 אליצור מטה בנימין ה 1 14 27.0
7 2560 אליצור מטה בנימין ג 14 23.5
8 2384 אליצור מטה בנימין ד 14 13.0