הפועל רמת הנגב - ענף השחמט

, משאבי שדה


הנהלת המועדון    לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד