חוקה ושיפוט

מציג 1 עד 10 מתוך 16

מצורף מטה פרוטוקול ישיבת הועדה, אשר התקיימה בשני חלקים, בתאריכים 31.8.2020 ו-17.9.2020

לאור הצלחת הקורס המקוון הראשון לשופטי שחמט, בו השתתפו 37 שחמטאים, החלטנו לקיים קורס נוסף המיועד ל: שופטים מוסמכים המעוניינים להתקדם לדרגת שופט לאומי, שופטים לאומיים המעוניינים להתכונן לסמינר של שופטי פיד"ה ושופטי פיד"ה ושופטים בינלאומיים המעוניינים להתעדכן ולהשתלם בשינויים ובהתפתחויות החלים בחוקה ובשיפוט בעולם השחמט. במסגרת הקורס יתקיימו חמישה מפגשים אינטרנטיים באמצעות תוכנת ZOOM בהיקף כולל של 24 שעות. פרטים נוספים בהזמנה מטה.

1. כללי דירוג שופטים מעודכנים לאוקטובר 2020 2. בקשה לשופט מוסמך 3. בקשה לשופט לאומי 4. נוהל הסמכת שופטים 5. כתב הסכמה לשופטי ספורט - על מגישי בקשה לשופט מוסמך, לחתום ולצרף לבקשה

שופטים ומאמנים יקרים, להלן הנחיות בנושא רישיון שיפוט ואימון מטעם פיד"ה:

שלום לכולם, מצ"ב הפרוטוקול לעיונכם. בברכה