ועדות

מציג 1 עד 10 מתוך 14

ראו מטה קובץ עם פרוטוקול ישיבת ועדת דירוג מתאריך 30.12.2018

שלום לכולם, מצורף פרוטוקול מנהלת הליגה מישיבתה בתאריך 21.1.2019

13/01/2019
משה קציר

שלום רב, מצ"ב פרוטוקול ועדת הנוער מחודש נובמבר 2018. בברכה,

שלום לכולם, מצ"ב הפרוטוקול לעיונכם. בברכה

שלום רב, ועדת דירוג מגישה בזאת תקציר של כללי הדירוג, קצבי זמן, והמלצות טכניות למנהלי תחרויות. כמו כן, תוספת של "הנחיות למנהלי תחרויות בדבר שחקנים בעלי מד כושר "0" בתחרויות שוויצריות". תודה ליבגני לבנזוב, חבר הועדה, על חיבור המסמך.

שלום לכולם, מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת דירוג מתאריך 21.10.2018

23/10/2018
אורי בלאס

מצ"ב פרוטוקולים לועדת דירוג לחודשי מרץ, אפריל, מאי ואוגוסט

ראו קובץ מטה המפרט שינויים בכללי הדירוג