ועדות

מציג 1 עד 10 מתוך 26

מצורף מטה פרוטוקול ישיבת הועדה, אשר התקיימה בשני חלקים, בתאריכים 31.8.2020 ו-17.9.2020

מצורף פרוטוקול הועדה עם החלטות מתאריך 24.8.2020 ומתאריך 6.9.2020

08/06/2020
משה קציר

מצורף מטה פרוטוקול ועדת הנוער מתאריך 2.6.2020, המתייחס לעדכון ההזמנות לגמר אליפות ישראל לנוער.

24/06/2020
יואל לוי

מצורף מטה פרוטוקול הדן בנושא הקלות בליגה בעקבות מגפת הקורונה.

01/03/2020
אורי בלאס

מצורפת הבהרה בנושא חישוב תחרויות בחוץ לארץ לילדים עד גיל 11.