חיפוש ליגה

ליגהמספר קבוצותסיבובהסיבוב הקודםהסיבוב הבא
נוער 2021 מבחנים 0 0 סיבוב 1: 13/02/2021
תאריך יום חול: 11/02/2021
ליגה עילית לנוער - בית א' 2021 4 1 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021
ליגה עילית לנוער - בית ב' 2021 4 1 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021
ליגה עילית לנוער - בית ג' 2021 4 1 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021
ליגה עילית לנוער - בית ד' 2021 4 1 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021
ארצית לנוער צפון - בית א' 2021 4 1 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021
ארצית לנוער דרום 2021 4 1 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021
ארצית לנוער גוש דן - בית א' 2021 4 1 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021
ארצית לנוער גוש דן - בית ב' 2021 4 1 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021
ארצית לנוער מרכז - בית א' 2021 4 1 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021
ארצית לנוער מרכז יום חול 2021 4 1 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021
ארצית לנוער מרכז - בית ב' 2021 4 1 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021
ארצית לנוער צפון - בית ב' 2021 4 0 סיבוב 3: 23/01/2021
תאריך יום חול: 21/01/2021