חיפוש ליגה

ליגהמספר קבוצותסיבובהסיבוב הקודםהסיבוב הבא
לאומית 2019 12 6 סיבוב 6: 16/02/2019
תאריך יום חול: 13/02/2019
סיבוב 7: 22/02/2019
ארצית צפון 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ארצית מרכז יום חול 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ארצית דרום 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
א' דרום 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
א' מזרח 2019 7 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
א' צפון שבת 2019 6 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
א' צפון יום חול 2019 6 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
א' הדרים 2019 9 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
א' שפלה 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
א' שרון 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
א' מרכז 2019 6 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' גליל 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' חיפה 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' שרון 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' הדרים 2019 8 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' הרצליה 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' פתח תקוה 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' מרכז 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' שפלה יום חול 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' ראשל"צ רחובות 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' ירושלים 2019 8 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' דרום 2019 9 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ב' באר שבע 2019 10 3 סיבוב 3: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 4: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' אשדוד-אשקלון 2019 10 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' באר שבע 2019 6 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 06/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 20/02/2019
ג' דרום 2019 8 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 06/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 20/02/2019
ג' קריות 2019 6 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 06/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 20/02/2019
ג' צפון 2019 6 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' חיפה 2019 6 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' תל אביב 2019 6 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' רחובות 2019 6 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' שרון 2019 10 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' מלאבס 2019 10 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' פתח תקוה 2019 8 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' ירושלים 2019 8 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' ראשון לציון 2019 6 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' גוש דן שבת 2019 6 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' רמת גן 2019 8 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' שפלה יום חול 2019 8 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' בנימין1 2019 8 0 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' בנימין2 2019 8 0 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' גוש דן - יום חול 2019 5 5 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' פרדס חנה 2019 6 6 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019
ג' ואדי אערה 2019 8 0 סיבוב 6: 09/02/2019
תאריך יום חול: 07/02/2019
סיבוב 7: 23/02/2019
תאריך יום חול: 21/02/2019