חיפוש ליגה

ליגהמספר קבוצותסיבובהסיבוב הקודםהסיבוב הבא
נוער עילית דרום 2022 8 1 סיבוב 1: 09/10/2021
תאריך יום חול: 07/10/2021
סיבוב 2: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער עילית צפון 2022 8 1 סיבוב 1: 09/10/2021
תאריך יום חול: 07/10/2021
סיבוב 2: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער ארצית דרום 2022 8 1 סיבוב 1: 09/10/2021
תאריך יום חול: 07/10/2021
סיבוב 2: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער ארצית חיפה 2022 6 1 סיבוב 1: 09/10/2021
תאריך יום חול: 07/10/2021
סיבוב 2: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער ארצית מרכז יום חול 2022 7 1 סיבוב 1: 09/10/2021
תאריך יום חול: 07/10/2021
סיבוב 2: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער ארצית מרכז שבת 2022 8 1 סיבוב 1: 09/10/2021
תאריך יום חול: 07/10/2021
סיבוב 2: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער ארצית צפון 2022 6 1 סיבוב 1: 09/10/2021
תאריך יום חול: 07/10/2021
סיבוב 2: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער ארצית שרון 2022 6 1 סיבוב 1: 09/10/2021
תאריך יום חול: 07/10/2021
סיבוב 2: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
מחוזית ערערה בית א 2022 6 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
מחוזית ערערה בית ב 2022 6 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
מחוזית ערערה בית ג 2022 6 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
מחוזית ערערה בית ד 2022 6 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער מחוזית דרום 2022 6 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער מחוזית הרצליה 2022 4 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער מחוזית חיפה שבת 2022 4 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער מחוזית טבריה 2022 6 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער מחוזית כפר סבא 2022 6 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער מחוזית נהריה 2022 4 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער מחוזית קריות 2022 6 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער מחוזית ראשון לציון 2022 8 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער מחוזית רחובות 2022 4 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021
נוער מחוזית תל אביב 2022 6 0 סיבוב 1: 06/11/2021
תאריך יום חול: 04/11/2021