חוקים תקנון וכללים

מציג 1 עד 10 מתוך 111

שופטים, מנהלי תחרויות ושחקנים יקרים, מצורף בזאת קובץ שינויים בחוקת השחמקט וחוקת השחמט העדכנית ל1/1/2018, לאחר שבוצעו מספר עדכונים לשינויים שאושרו ביולי 2017. ביוזמתו של אייל אורן, חבר ועדת הביקורת של האיגוד, אנו מפרסמים בנוסף, את חוקת השחמט של פיד"ה, שנכנסה לתוקפה ב-1 בינואר 2018 (1) בגירסה הרגילה ו(2) בגירסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לחוקה הקודמת (מ-2014). וזאת לאחר שבוצעו מספר עדכונים לשינויים שאושרו ביולי 2017. אנא עיינו בקבצים אלה לעומק לקראת התחרויות הנפתחות ומשוחקות ב-2018. בהצלחה, לכולם,

להלן כללי הליגה לשנת 2021.

1. נוהל הסמכת שופטים 2. כללי דירוג שופטים מעודכנים לאוקטובר 2020 3. כתב הסכמה לשופטי ספורט 4. בקשה לשופט מוסמך 5. בקשה לשופט לאומי

26/08/2015
אבי דורנר

תקנון דירוג ומד כושר

מצורף בזאת, תקנון האיגוד הישראלי לשחמט המאושר באסיפה הכללית מתאריך 18.8.2020. התקנון תקף בכפוף לאישור רשם העמותות (בקשה הוגשה מיד לאחר האסיפה).

שלום לכולם, מצ"ב הפרוטוקול לעיונכם. בברכה

ראו קובץ מטה המפרט שינויים בכללי הדירוג