קדימה מדע נהריה

מרכז יוניברסיטי, קדימה מדע, שכונת טרומפלדור, נהריה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד