מועדון "פורת" ע"ש מרדכי ורחל פורת

מרשוב 3 בי"ס ויצמן, רחובות