מועדון השחמט לעוורים ירושלים

ת.ד. 36501 רח' יפו 216, ירושלים


הנהלת המועדוןלא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד