עמותת מאסאר - מרכז לחינוך

בי"ס מאסאר, ת.ד. 3201, נצרת
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד