אליצור "בן גוריון" חולון

מתנ"ס בן גוריון, קרסל 6, חולון
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד