מועדון שחמט הרצליה

רח' השרון 23, הרצליה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד