מועדון השחמט גבעתיים

גורדון 24 בית ראשונים, גבעתיים