מחירון כרטיסי שחמטאי ומבצעי 2018

שחמטאים ומנהלי מועדונים יקרים, להלן מחיר כרטיסי שחמטאי לשנת 2018:1. מחיר כרטיס בוגר - 380 ש"ח לשנה.

2. מחיר כרטיס נוער - 320 ש"ח לשנה.

3. מחיר כרטיס גימלאי גיל 60+ - 320 ש"ח לשנה.

4. מחיר כרטיס גימלאי 80 + - 180 ש"ח לשנה.

5. מחיר כרטיס ילד עד גיל 8 - 180 ש"ח לשנה.

6. מחיר כרטיס נכה (בהצגת תעודה) - 120 ש"ח לשנה.

מחירון דמי דירוג -

תחרות אקטיבי או קצב ביניים עד 6 סיבובים - 40 ש"ח.

תחרות אקטיבי או קצב ביניים מעל 6 סיבובים: 60 ש"ח.

תחרות קצב מלא: 10 ש"ח לסיבוב.

הנחות ומבצעים:

החל מ17/11/2017 - מבצע חודש חינם. כל מי שעושה כרטיס שחמטאי 2018 ישלם מחיר של שנה בלבד ויקבל את דצמבר ומחצית נובמבר 2017 ללא עלות.

מהרו לחדש ולרכוש כרטיס. 

בן משפחה שני - 20% הנחה.

בן משפחה שלישי - 40% הנחה.


קידום השחמט במגזר הערבי - 

כרטיס שחמטאי חדש חברי המגזר הערבי -

בוגרים - 200 ש"ח לשנה.

נוער - 120 ש"ח לשנה. 


יודגש כי שחקנים המחדשים כרטיס שחמטאי במהלך השנה ישלמו מחיר מלא עבור השנה כולה. 

שחקנים חדשים ישלמו מחיר יחסי מנקודת ההרשמה שלהם ועד סוף השנה.