נוהל פתיחת תחרויות למד כושר בינלאומי-תזכורת

מנהלי מועדונים, שופטי תחרויות ומנהלי תחרויות יקרים, אנא עיינו בנוהל פתיחת תחרויות לדיווח מד כושר בינלאומי. כללים אלה תקפים לכל סוגי מד הכושר: סטנדרטי, אקטיבי ובזק.


על מנהל תחרות המעוניין לדווח תחרות למד כושר בינלאומי,

לפתוח אותה באתר האיגוד לפחות 21 יום לפני פתיחת התחרות.

במידה ומדובר בתחרות לציון, חובה לפחות 6 שבועות לפני תחילת התחרות.

בפתיחת תחרות חובה למלא שם באנגלית לתחרות שיכלול את שם המקום ואת תאריך התחרות.

למשל - Ashdod - Rapid 13/9/2018 (אות גדולה בתחילת מילה).

כמו כן, חובה להכניס בפתיחת תחרות שם מנהל + שם שופט/ים.

שימו לב, שופט התחרות לא יכול להיות שחקן בתחרות.

פרסום הזמנת התחרות בפורום או במקורות אחרים, אינו מבטיח שהתחרות תדווח למד כושר בינלאומי אלא רק כאשר התחרות נפתחת באתר האיגוד.

כל דיווח מאוחר לפיד"ה גורר קנס כספי משמעותי, אשר יועבר למארגני התחרות.

פתיחת תחרות באיחור נושאת אחריות, במידה ופיד"ה תקנוס את המועדון. אנא הקפידו לפתוח את התחרויות בזמן, לא רק

בגלל הדיווח אלא גם על מנת שציבור השחמטאים יוכל לעקוב אחרי "אירועים על הסף".

תודה לכולם!