אמיל סוטובסקי - מנכ"ל מקצועי בפיד"ה

ברכות לאמיל על מינויו לתפקיד המנכ"ל המקצועי של פידה. אנו מאחלים לו בהצלחה ובטוחים כי ימלא תפקידו בצורה מקצועית, יעילה וראויה. בהצלחה!