רשימת עולים לגמר אליפות ישראל לנוער 2019

שלום רב, מצורפת רשימת עולים לגמר אליפות ישראל לנוער 2019. בהצלחה


מצורף קובץ הכולל רשימת עולים לגמר אליפות ישראל לנוער 2019, המאושרת על ידי ועדת הנוער.

כמה הבהרות:

- הרשימה אינה כוללת את העולים מהמגזר.

- בגילאים 8 ו-16 יוזמנו ממלאי מקום רק במידה ומספר המשתתפים יהיה קטן מ-24.

- במקרה ששחקן מוותר על השתתפותו בגמר (או בת שבחרה לשחק בגמר בנות), השחקן הבא מאותו מחוז עולה אוטומטית, לפי הטבלאות עם הניקוד הסופי של התחרויות:


דרום

גיל 8:

http://chess-results.com/tnr396064.aspx?lan=1&art=1

גיל 10:

http://chess-results.com/tnr396065.aspx?lan=1&art=1&rd=6

גיל 12:

http://chess-results.com/tnr396066.aspx?lan=1&art=1&rd=6

גיל 14:

http://chess-results.com/tnr396068.aspx?lan=1&art=1

גיל 16

http://chess-results.com/tnr396069.aspx?lan=1&art=1&rd=6


מרכז

גיל 8: 

http://chess-results.com/tnr397561.aspx?lan=1&art=1&rd=6

גיל 10:

http://chess-results.com/tnr397562.aspx?lan=1&art=1&rd=6

גיל 12:

http://chess-results.com/tnr397563.aspx?lan=1&art=1&rd=6

גיל 14:

http://chess-results.com/tnr397564.aspx?lan=1&art=1&rd=6

גיל 16:

http://chess-results.com/tnr397565.aspx?lan=1&art=1&rd=6


צפון

גיל 8+ 10: 

http://chess-results.com/tnr397271.aspx?lan=1&art=1&rd=6

גיל 12:

http://chess-results.com/tnr397268.aspx?lan=1&art=1&rd=6

גיל 14:

http://chess-results.com/tnr397272.aspx?lan=1&art=1&rd=6

גיל 16:

http://chess-results.com/tnr397274.aspx?lan=1&art=1


בהצלחה!

רשימת עולים לגמר 2019