דרישת בדיקות רפואיות לשחמטאים

לידיעת כל השחמטאים ומנהלי המועדונים, בהמשך לתיקון חוק הספורט, מחוייבים כל השחמטאים הפעילים לבצע בדיקה רפואיות פעם אחת בחייהם.


כל השחמטאים הפעילים מחוייבים בביצוע בדיקה רפואית, במהלך 2019, ופעם אחת במהלך חייהם.


קיום הבדיקות הינו באחריות במועדונים בלבד. 


יש לציין כי קבלת התמיכה מהטוטו/מנהל הספורט תלוייה בקיום בדיקות אלה, ומועדונים שלא ידאגו שהשחמטאים שלהם יעברו את הבדיקה מסתכנים באיבוד התמיכה שלהם.

לנוחיותכם קיבל האיגוד מספר הצעות מחיר של מכונים, בפריסה ארצית, שבהם ניתן לבצע את הבדיקה בעלות המצויינת בהצעות המחיר המצורפות.

כל המועדונים מתבקשים ליידע את השחמטאים בחובה זו ולרכז את כל האישורים והבדיקות הרפואיות אלצכם לכל מקרה שבו תיערך ביקורת בנושא.

יש לציין כי הבדיקות הנדרשות אינן כוללות בדיקות ארגומטריות.


הצעת מחיר - 1

הצעת מחיר - 2

הצעת מחיר - 3