סמינר פיד"ה לשופטים ברמת גן 22-24/4/2019

בין התאריכים 22-24/4/2019, כל יום בין השעות 9:00-16:00, יתקיים סמינר פיד"ה לשופטים ברמת גן. הזמנה מצורפת מטה.