קורס מדריכי שחמט בירושלים 7-11/7/2019

מצ"ב הזמנה וקוריקולום הקורס. בהצלחה למשתתפים