ערעור חיפה-נשר בענין מכרז שחמט לכל ילד

החלטת בית דין העליון של איגוד השחמט מיום 15.3.2020