פרוטוקול ועדת הנוער 2.6.2020

מצורף מטה פרוטוקול ועדת הנוער מתאריך 2.6.2020, המתייחס לעדכון ההזמנות לגמר אליפות ישראל לנוער.