דחיית האסיפה הכללית

אנו נאלצים לדחות בכחודש את האסיפה הכללית שאמורה היתה להתקיים בתאריך 14.7.20, בשל ההנחיות החדשות של משרד הבריאות לפיהן אסורה התקהלות של יותר מ 20 איש. בישיבת ההנהלה שתתקיים בתאריך 21.7.20 יקבע המועד החדש לאסיפה הכללית.