פרוטוקול מנהלת הליגה מתאריך 7.9.2020

מצורף הפרוטוקול