פרוטוקול ישיבה של ועדת הנוער 30.10.2020

נושאים לדיון: 1) אליפות העולם לנוער וקדטים אונליין 2) מוקדמות אליפות הארץ לנוער