הזמנה לתחרות "אלוף האלופים" של סגל המחוננים

האיגוד הישראלי לשחמט שמח להזמין את שחקנים הסגל של פרויקט מחוננים לאליפות סגל המחוננים לשנת 2020.