בקשות לקבלת דרגות שופט מוסמך ושופט לאומי

על פי החלטת ועדת החוקה והשיפוט, אנו מפרסמים כאן (כנהוג בפיד"ה), את הבקשות שהוגשו על ידי שחמטאים המועמדים לקבל דרגת שיפוט חדשה.


מי שיש לו השגות לגבי הענקת הדרגה החדשה למועמד לקבל אותה (להלן: המועמד), יכול, תוך 14 יום ממועד הפרסום, להגיש ערעור, בדוא"ל בלבד, ליו"ר ועדת החוקה והשיפוט (almogbu@walla.com) ולסמנכ"ל המקצועי של האיגוד (liga@chessfed.org.il ). הערעור ייבדק על ידי השניים באופן דיסקרטי (לרבות יידועו וקבלת תגובתו של המועמד) ויובא עם תוצאות הבדיקה לדיון נוסף ולהחלטת ועדת החוקה והשיפוט. אם לא יהיו ערעורים – הדרגה תיכנס לתוקף לאחר 14 יום מהפרסום באתר. אם יתברר כי מדובר בהאשמה חסרת שחר או שאינה מבוססת, עלול המערער להיות חשוף לתלונה לוועדת המשמעת של האיגוד ואף לתביעה אזרחית מצד המועמד שנפגע. 

להלן שמות השחמטאים המועמדים לקבל דרגת שיפוט חדשה: 

כרגע אין 

----------------

דרגות אחרונות שאושרו: 

שון לויטן - שופט לאומי

דרור אשכנזי - שופט מוסמך

איתי סורין - שופט מוסמך

אולגה וולקוב - שופטת לאומית.

דורון פריברג - שופט מוסמך

אמילי לוין - שופטת לאומית.

מרק פלאום - שופט מוסמך.