פרוטוקול ישיבה של ועדת הנוער 9.12.2020

ב9.12.2020 ועדת הנוער התכנסה לדון בהערכות לקראת מוקדמות אליפות ישראל לנוער.