מוקדמות הגילאים - מספרי העולים לגמרים

להלן מספרי העולים לגמרים בכל הבתים.


קובץ נתונים מלא

ממלאי מקום:

אם שחקן שעולה אוטומטית לא יכול להגיע הוא יוחלף על ידי שחקן ברשימה הארצית

אם שחקן ממחוז מסוים לא יכול להגיע הוא יוחלף על ידי נציג מאותו מחוז 

אם שחקן שניצח בהצלבה לא יכול להגיע הוא יוחלף על ידי השחקן שהפסיד לו, ואם גם הוא לא יוכל להגיע - הוא יוחלף על ידי שחקן מהרשימה הארצית.