סדנאות לשחקניות מטעם ועדת נשים רבעון 1 2021

ועדת נשים ממשיכה לקיים סדנאות לבנות. להלן לו"ז הסדנאות לרבעון הראשון של 2021