הפייבוריטים שבים לפסגת הדירוג

פתיחת השליש השני של אליפויות ישראל במלון ליאונרדו פלאזה בחיפה עמדה בסימן הדחתם של המובילים בדירוג המוקדם הן בתחרות הפתוחה והן באליפות נשים.


ר"א תמיר נבאתי, שפתח עם 3 ניצחונות משכנעים הופתע בסיבוב הרביעי על ידי א"פ עידו גורשטיין, מן התגליות היותר נעימות של האליפות. תמיר, שנקט בהגנה האנגלית, רכש עדיפות בכלים השחורים כבר בפתיחה לאחר שעידו העדיף מתקפה אגפית כשמלכו במרכז על פני מאבק עמדתי על המרחב. תמיר החמיץ יותר מהזדמנות אחת והימר לבסוף על הקרבת טיב מפוקפקת שלא עלתה יפה. ר"א ניצן שטיינברג השיג אף הוא עדיפות ברורה מול צעיר האמנים הבינלאומיים, איתן רוזן בן ה-14: 
כאן הימר ניצן על תחבולה מפתה שבסיומה בור ענק:

29.ו5? ר:ו5! 30. פד6 צג5!

אין צועד ל"מלכודת" בנפש חפצה וניצן אינו חושד במאום!

31.ב4?? מהו6!!

הלם קרב! מסע הביניים הקטלני הזה נעלם מעיני הלבן כנראה בשל המרחק העצום שבין ח4 ל-א1. על 32.מב1 יבוא 32...צ:ג2! 33.צ:ג2 מה:ד6.

32.מהד4?! צ:ג2+! 33.מד1 צ:ד2+ 34.מה:ד2 מהא1+ 35.מה2 רה6

השחור לא התקשה לממש את עדיפותו כעבור 20 מסעים נוספים.

ישעיהו צדקיה המפתיע פוגש בלבן את אביטל בורוכובסקי, רב האמן הרביעי בסידרה ומחזיק מעמד יפה עד למסע ה-38 :

38.מהג3?? צב3! 39.מה:ג6 מה:ה3+ 40.מז2 צב2+ 41.צ:ב2 צ:ב2+ 42.מח3 מהז1! 43.מז4 מהד1+ 44.מח3 מהו1+ 45.מז4 ו5+ הלבן נכנע ערב המט.

שתי הבנות בחבורה, רב אמנית מרסל אפרוימסקי ואלופת העבר, האמנית הבינלאומית מיכל להב ניהלו קרב ראוי מול אלופי העבר רבי האמנים יהודה גרינפלד ואיליה סמירין אך לבסוף שגו קשות אי שם בקרב האמצעי וקרסו.

גם מן הסיבוב הזה לא נעדרה המיניאטורה התורנית:

לבן: טל חיימוביץ' שחור: אורי קובו ( סיבוב 4)

גמביט המלכה

1.ד4 ד5 2.ג4 ה6 3.פג3 ג5 4.ה3 פו6 5.פו3 א6 6.ג:ד5 ה:ד5 7.רה2 פג6 8. 00 רד6 9.ד:ג5 ר:ג5 10.ב3 00 11.רב2 רא7 12.צג1 צה8 13.פג4 פה4 14.פד4 מהז5 15.פו3??

15...פ:ו2!! 16.מ:ו2

לאחר 16.פ:ז5 פ:ד/ 17.צג:ד1 ר:ה3+ 18.מח1 ר:ז5 לשחור עדיפות ניכרת בסיום.

16...ר:ה3+ 17.מה1 מה:ז2 18.צג3 רז4 19.צ:ה3 צ:ה3 20.רג1 צ:ו3 הלבן נכנע ,

לאחר 21.צ:ו3 צה8 22.צו2 מהז1+ 23.צו1 מה:ח2 24.צו2 מהז1+ 25.צו1 מהז3+ 26.צו2 פד4 אין לו תקומה.

אורי קובו

בתום הסיבוב הרביעי עלה גורשטיין לראש הדירוג וניצב בפני אתגר חדש:

לבן: אביטל בורוחובסקי שחור: עידו גורשטיין (סיבוב 5)

הגנה הולנדית

1.ד4 ו5 2.רו4 ד6 3.ה3 ז6 4.פו3 רז7 5.ג4 פו6 6.פג3 00 7.רד3 פג6 8. 00 פח5 9.ד5 פב4 10.רה2 פ:ו4 11.ה:ו4 ר:ג3 12.ב:ג3 פא6 13.פד4 פג5 14.רו3 רד7 15.צה1 צו7 16.צב1 צב8 17.צה3 מהו8 18.פב5 ר:ב5!?

השחור יכול לקדם את היוזמה הזאת של הלבן ביוזמת נגד משלו באגף האחר, למשל: 18...מהח6!? 19.ז3 ז5! 20.ו:ז5 מה:ז5 21.רז2 ו4! 22.ז:ו4 צ:ו4 23.צז3 צז4 24.פ:ג7 רו5 25.צב2 ח5!

19.ג:ב5 א6 20.רה2 א:ב5 21.ר:ב5 צא8 22.א4 מהז7 23.ח4 ח6 24.מהד4 מו8

אפשר גם לחתור לפישוט על-ידי חילופי כלים באמצעות 24...פ:א4 25.ר:א4 מה:ד4 26.ג:ד4 צ:א4 27.צ:ב7 צ:ד4 28.צ:ג7 צ:ד5 =

25.צב4 מהו6 26.ז3 ח5?

השחור מוותר מרצון על כל משחק נגדי באגף המלך ומותיר למעשה את ניהול הקרב ליריבו.

27.מז2 מז7 28.צג4 ב6 29.מהד2 מו8 30.רג6 צא5 31.מהה1 צז7 32.רב5 צא8

33.צ:ג5!

הלבן מזהה את כלי המפתח בהגנת השחור וחש לחסלו. דוגמה קלאסית להקרבת טיב עמדתית.

33...ב:ג5

או 33...ד:ג5 34.צה6 מהו7 35.מהה5 צא7 36.צ:ב6! והשחור חסר אונים.

34.צה6 מהו7 35.רג6 צא6 36.מהה2 צ:ג6

הקרבת טיב נגדית, מעט מדי מאוחר מדי, שאינה משפרת את מצבו הנואש של השחור.

37.ד:ג6 מהה8 38.מהא6 מו7 39.צה1 צז8 40.מהב7 השחור נכנע.

הרגלי הקיצוני חופשי ומאושר וייבלם רק במחיר נפילתו הקטלנית של הרגלי ג7.

עידו גורשטיין

נבאתי המתיק את הפסדו מן הסיבוב הקודם עם ניצחון נאה על אורי קובו. בנקודה אחת בקרב, לקראת ביקורת הזמן, החמיץ השחור הזדמנות פז להגנה מוצלחת יותר:  

הקרב נמשך 37...צד1! 38.פ:ח5 צח1? 39.פו4 צ:ח4 40.פהז6 ר:ז6 41.פ:ז6 צח3+ 42.מז4 צ:ב3 43.מז5 והלבן זכה כעבור 25 מסעים נוספים.

נכון היה 38...צו1+ 39.צו2 ( לאחר 39.מה3? ר:ו5! 40.ה:ו5 צ:ו5 השחור זוכה בכלי ובקרב) 39...צ:ו2+ 40.מ:ו2 ר:ה5 41.ר:ה5 צה8 והשחור נחלץ.

הקרב הארוך ביותר באליפות עד כה בו גבר יאיר פרחוב הצעיר על יהודה גרינפלד ארך 137 מסעים! 82 מתוכם היו מאבק גבורה סיזיפי של צריח ורגלי מול מלכה. בקרב בין שני אלופי העבר הותיקים רכליס ובירנבוים הכריע עומק הוותק לטובת השחור. צדקיה היכה בקרב רב תהפוכות ומישגים את שטיינברג, הרב אמן החמישי ברשימת יריביו! קופרוואסר (מול סולומון) הצטרף לרשימת האינסופית של אמנים שלא הצליחו להגן על סיום של צריח מול צריח ורץ. תרגול אסטרטגיית השורה השנייה מומלץ לכל.

למי שתהה לגבי המיניאטורה של הסיבוב הריהי לפניכם:

לבן: יהלי סוקולובסקי שחור: איליה סמירין (סיבוב 5 )

ספרדית

1.ה4 ה5 2.פו3 פג6 3.רב5 א6 4.רא4 פו6 5. 00 רה7 6.צה1 ב5 7.רב3 ד6 8.ג3 00 9.ח3 פד7 10.ד4 פב6 11.רה3 ה:ד4 12.ג:ד4 פא5 13.רג2 ג5 14.ה5 פבג4?

מתיר ללבן יוזמה חזקה. נכון 14...ד:ה5 15.ד:ג5 מה:ד1 16.צ:ד1 פבג4 17.רה4 פב7 עם עמדה שקולה לערך.

15.מהד3 ז6 16.רח6 פ:ב2 17.מהה2 פבג4 18.פג3 ד:ה5

בעקבות 18...ג:ד4 19.ה:ד6 ר:ד6 20.ר:ו8 מה:ו8 21.רה4 צא7 22.פד5 ללבן עמדת זכייה

19.ד:ה5 צה8 20.צאד1 מהג7 21.פד5 מהא7

.פז5! רה6

שאם לא כן יכריע 23.ה6!

23.פ:ה6 ו:ה6 24.מהז4!

לא יחידי אבל המענה החזק ביותר שאינו מותיר לשחור כל תקווה .על 24...ה:ד5 קטלני 25.ר:ז6! השחור נכנע .

בתום הסיבוב החמישי חילקו את ראשות הדירוג נבאתי ובורוחובסקי עם 4 נקודות כל אחד. המפגש ביניהם מן הסיבוב השישי נחתם בחלוקת הנקודה לאחר שהיתרון החליף ידיים במהלכו. רוזן, בכלים השחורים מול גורשטיין, הפקיר את אגף המלכה שלו לחלוטין לטובת מתקפה באגף האחר. ההימור הזה נסתיים במפח נפש שהופגן בהקרבה בסגנון "שח הפוך" של כל הכלים שהכזיבו.גרינפלד שהימר על הקרבת כלי מול פוסטני, לא קיבל בעבורו תמורה הולמת ולמרות ששוב ניסה שעה ארוכה להציל את הקרב נאלץ להשלים לבסוף עם הפסד שני ברציפות. יהלי סוקולובסקי זכה שוב, הפעם מול סולומון, והוא בקבוצה המאיימת על הצמרת הגבוהה. תיקו ראשון לצדקיה שכפה שח-חוזר על קובו – רב אמן שישי בסידרה! שטיינברג גבר על פרנס עם הקרבת פרש נאה ומתקפה מתפרצת על המלך הלבן שנחשף.

הקרב בין ינאי בן-ארי לגדי רכליס הגיע לעמדה שלפנינו :

ללבן סיכויי זכייה מבטיחים אבל במקום זאת הוא נופל למלכודת תיקו פיקנטית :

47.מהז5? מהה4+ 48. מח2 רח3!

לפתע נדמה שהלבן אפילו מפסיד אבל מכוח ההכרח הוא מוצא את נתיב ההצלה.

49. ו3! מה:ו3 50.צ:ז7+! מ:ז7 51.מהה7+ מהו7 52.מ:ח3 מה:ה7 53.ד:ה7 מו7 54.ז4 מ:ה7 55.ז:ח5 ז:ח5 56.מז3 מה6 57.מו4 הוסכם לתיקו.

 את ראשות הדירוג בצמרת בתום השליש השני חולקת רביעייה: אמן פיד"ה עידו גורשטיין ורבי האמנים נבאתי, מיכלבסקי ובורוחובסקי , חצי נקודה לפני גורודצקי, סוקולובסקי ופרחוב 4 כל אחד.

 כל התוצאות והקרבות כאן:

http://chess-results.com/tnr540679.aspx


אליפות הנשים

 הפסדה של יוליה שווייגר, ראשונה בדירוג המוקדם, למישל קטקוב בסיבוב השלישי, שימש לה כמעין קריאת השכמה שבעקבותיה רשמה 3 ניצחונות רצופים ולחלוף על פני יריבתה שהסתפקה בשליש השני בנקודה וחצי בלבד.

יוליה שוייגר

הקרב בין אביטל חייטוביץ' לרונית לויטן מן הסיבוב הרביעי הגיע לפני ביקורת הזמן לעמדה שלפנינו: 

כנגד איום המט על השורה הראשונה 38.מהה3 היתה הגנה יחידה ומספקת. במקום זאת נמשך הקרב:

38.צב8+? פו8??

לאחר 38...מו7! 39.מהה3 מהג6! היתרון עובר לשחורה. הלבנה עטה על המציאה:

39.צ:ו8+! מ:ו8 40.מה:ד6+ מו7 41.מהד7+ מו8 42.מהו5+ השחורה מאבדת צריח ולפיכך הניחה את נשקה.

הקורא במסע

הקרב בין מישל קטקוב למרינה ליאן מן הסיבוב השישי הגיע לעמדה שלפנינו:

מישל הכריעה את הקרב בתחבולה נאה. הכיצד? ראו נא בסוף הכתבה.

ערב השליש האחרון חזרה שוייגר להוביל את הדירוג ללא שותפות עם 5 נקודות; לפני קטקוב 4.5 ; פדרובסקי 4 ; אוריין ורפרון 3 כל אחת; גדסי, ליאן ולויטן 3 כל אחת.

מישל קטקוב

סגן מנהל התחרות עודד רוס ממונה גם על העברת השידורים הישירים שאפשר לצפות בהם בשידור חי באתרים: Chess24, lichess, followchess, chessbomb

את הדירוג המלא ואת כל הקרבות ניתן לראות כאן:

http://chess-results.com/tnr540682.aspx

לפנינו סרטון הסברה של מפעל הפיס מיום הפתיחה:

סיקור השליש הראשון באתר החדשות של צ'סבייס:

https://en.chessbase.com/post/israeli-championships-2021-r6?fbclid=IwAR05HGL- M6_gAM77cUqcG14iKn6kUA8S9_v3QEwsPfH1HWxjaDQr2_0mz7Y

תצלומים: דורית ריטבו וולפוביץ .

הקרב קטקוב-ליאן נמשך: 25.צ:ד7! מה:ד7 26.צח3 ח6 27.ר:ח6! מהו5 28.רז5 מט.