אליפות ישראל- מעוללות השליש האחרון

פכים קטנים וגדולים מרגעי ההכרעה


אליפויות ישראל נסתיימו ביום שני בחיפה קצת מהר מדי כך שלא הספקנו בזמן אמת להציג בפניכם רגעים בעלי עניין מן השליש האחרון שלהן. עם היאלם תרועת הפסטיבלים, כמאמר השיר, הבה נעיף מבט בוחן אל הישורת האחרונה של התחרות הפתוחה. רוב השחקנים השתדלו להפגין את רוח הלחימה האופיינית כל כך מאז ומתמיד למאבקי האליפות ועם זאת קצת קשה היה להשתחרר מן הרושם שבנוסף להיעדרות הממושכת של השחקנים מן הזירה התחרותית, ניכר בשלב זה יותר מתמיד כי הן העייפות המצטברת והן המתח הגואה לקראת רגעי ההכרעה נותנים את אותותיהם ברמת המשחקים ובכמות המשגים וההחמצות,חלקן ממש פיקנטיות ומאלפות.

בסיבוב השביעי היו עיני כל נשואות אל הקרב המרכזי בין שני אלופי העבר הקרוב:

לבן: ויקטור מיכלבסקי שחור: תמיר נבאתי

פתיחת רטי

1.פו3 ד5 2.ז3 רו5 3.רז2 ג6 4.פח4 רז4 5.ג4 ד:ג4 6.פא3 ה5?!

הפיתוח האגפי הלא שכיח של צמד הפרשים הלבנים מפתה את השחור לנסות ולהשתלט על המרכז אבל בכך הוא יוצר חולשות פוטנציאליות עתידיות לפרשים על ו5, ה5 ו-ד6. ראוי לשקול פיתוח מזורז ומאופק ע"י, למשל 6...ז6 7.פ:ג4 רז7 8. 00 פו6 9.ד4 00 עם יתרון קל ללבן.

7.פ:ג4 פד7 8.ד4 רב4+?

צעד ראשון להחלשת הערוגות השחורות

9.רד2 מהה7 10.פה3

אין כל רע גם בהשלמה טבעית של הפיתוח ע"י למשל 10. 00 ר:ד2 11.מה:ד2 000 12.ד5!

10...רה6 11.פהו5 ר:ו5 12.פ:ו5 ר:ד2+ 13.מה:ד2 מהו6 14.רח3!? ז6?

השחור קורס. לא נעימה גם החלופה 14...ה:ד4 15.מהב4! 000 16.מהד6!

15.ד:ה5 פ:ה5 16.פד6+ מו8 17.ו4 השחור נכנע. פרשו נלכד.

. 13(!!) מבין 16 משחקי הסיבוב נסתיימו בהכרעה, לא מעט מהם בעקבות משגים גסים או משחק נרפה. לא מן הנמנע שלגורמים שמנינו ברישא יש לכך קשר הדוק.

ישעיהו צדקיה פגש בסיבוב השביעי לראשונה יריב שאינו נושא בתואר רב אמן גם אם בשיאו היה בהחלט ראוי לתואר הרם. זהו נתן בירנבוים, ותיק המשתתפים, מבכירי שחקנינו ושלוש פעמים אלוף ישראל בשנות השבעים והשמונים. עד לדוחק הזמן התנהל קרב שקול לערך שהגיע לעמדה שלפנינו:

37. מח2? פד2!

טווה רשת מט לאחר הכפלת צריחים על השורה הראשונה.

38. צא2 צד1 39.ו4

אין מפלט. לאחר, למשל 39.מח3 מו8 40.פג8 צבב1 41.ו3 צח1+ 42.צח2 רה3 43.ח5 צבז1 השחור זוכה.

39...ה:ו4 40.מז2 פג4

מציית לתקנות הבטיחות של המסע ה-40 אבל גם לאחר 40...צבב1 41.צה:ד2 צז1+ 42.מו2 ו:ז3+ 43.מה2 ר:ד2 השחור זוכה.

41. ז:ו4 צבב1 42.צו2 צז1+ 43.מח3 צב3+ 44.צו3 צ:ו3+ 45.ר:ו3 ר:ו4 46.רז2 פה3 47.פג6 ח5 הלבן נכנע.

גם מרסל נהנתה מן ההפקר ולא החמיצה הזדמנות פז לרשום לזכותה נקודת בכורה כבר בפתיחה:

לבן: מרסל אפרוימסקי שחור: נדב פרנס

הגנת פירץ

1.ה4 ד6 2.ד4 ו6 3.פג3 ז6 4.רו4 ג6 5.מהד2 פבד7 6.פו3 רז7 7.רח6 00 8.ח4 ה5 9.ח5 פ:ח5 10. 000 ר:ח6 11.מה:ח6 מהו6 12.ד:ה5 ד:ה5 ??

13.צ:ד7!

הרחקת כלי מגן

 13...ר:ד7 14.צ:ח5!

ניצול הריתוק . הלבן זוכה ביתרון חומרי.

14...מהו4+ 15.מה:ו4 ה:ו4 16.צח1 ו6 17.רד3 והלבן מימשה את יתרונה במסע ה-37.

מרסל אפרוימסקי

ויקטור מיכלבסקי 

הסיבוב השמיני ראה התאוששות והתעשתות מה של חלק מן השחקנים ועדיין לא הגיעו המשחקים לרמה המצופה מן המעמד.הפעם נסתיימו בהכרעה 11 מבין 16 המשחקים ולא כולם הודות לרוח לחימה ללא חת. הקרב המרכזי של הסיבוב הגדיל את הפער בפסגה כדי נקודה:

לבן: ויקטור מיכלבסקי שחור: אביטל בורוחובסקי

פתיחת רטי

1.פו3

סוס מנצח לא מחליפים!

1...ד5 2.ז3 ה6 3.רז2 פו6 4. 00 ב5 5.ד3 רה7 6.ה4 ג6 7.ה5 פוד7 8.ח4 00 9.צה1 ב4 10.פבד2 ג5 11.פו1 פג6 12.פ1ח2 א5 13.רו4 א4 14.ג4 פב6 15.מהה2 רב7 16.ח5 פא5 17.צאג1 צא7?

השחור חייב למנוע את מסעו הבא של היריב באמצעות 17...ח6! הסכנות הכרוכות בו כמו הקרבה על ח6 או הפריצה ז4-ז5 נוחות יותר לסיכול מאשר החולשה הפרמננטית של הערוגות השחורות לרבות ערוגת המפתח ז5.

18.ח6! ז6 19.פז4 פד7 20.צהד1 צה8 21.מהה3? מהא8?

שגיאה כפולה! הלבן ראשון להחמיץ את שעת הכושר למימוש תוכניתו. נכון מייד 21.מהד2! ד4 22.רז5! מייד אחריו שומט השחור הזדמנות פז לסכל את אותה תוכנית עצמה ע"י 21...ד4! 22.מהד2?? ר:ו3! 23.ר:ו3 ז5! והרץ נלכד!

22.רז5! רו8 23.מהו4 פג6 24.ג:ד5

חזק עוד יותר 24.ד4! ג:ד4 25.ג:ד5 ה:ד5 26.רו6 עם פז5 בעקבותיו.

24...ה:ד5 25.רו6 פה7?

מקרב את הקץ אך מצב השחור בכי רע בלאו הכי

26.ה6! ו:ה6 27.פוה5 פ:ה5 28.ר:ה5 פו5 29.פו6+ מו7 30.ז4! ר:ח6 31.מהח2 צח8 32.צ:ג5 רז7 33.ז:ו5 השחור נכנע.

קרב הצמרת גורשטיין- פרחוב הגיע לעמדה שלפנינו:

שני הצדדים ערכו את כוחותיהם למתקפה והגנה על החולשה ב-ה3.

יש רגעים בהם יש לסמוך על האינטואיציה לקבל החלטה ולקפוץ למים גם אם אין רואים את ההמשך עד תום! הנה כך:

28...ח4! 29.ז:ח4

או 29.ז4 פז3 30.צג2 מה:ו4!! 31.ה:ו4 צ:ה1 וזוכה

29 ...צ:ה3! 30.צ:ה3 צ:ה3 31.צ:ה3 מה:ו4 32.צה1 פז4+ 33.מו1 פז3+ 34.מז1 פה4 35.פ:ה4 מהח2+ 36.מו1 מהח1+ 37.מה2 מה:ז2+ 38.מד1 ד:ה4 39.מהה2 פו2+ 40.מד2

או 40.מג2 פד3!! וזוכה

40...ה:ו3 41.מהה5+ מח7 42.מהג7 פה4+ 43.מד3 פד6 44.מה:ד6 ו2 וגורל סיום המלכות נחרץ לאחר נפילת הרגלי ח4.

השחור בחר להמשיך לתמרן ולאתר בסבלנות עוד חולשה באגף המלך והחמיץ את הרגע הנדיר: 28...מז8 29.מהב1 פח6 30.מהג1 ז5 31.פוד3 פחז4+ 33.מז1 מה:ז3 34.פו2 ו5 35.פגד3 הוסכם לתיקו

הנה עוד שתי עמדות מאלפות מן הסיבוב השמיני:

לקראת ביקורת הזמן נתקבלה בקרב בין ינאי בן ארי לארז קופרוואסר לעמדה שלפנינו:


הקרב נמשך: 36...מה:ו2! 37.מה:ג6 ז:ו5  38. ה:ו5 מה:ו5+?

ההכאה חזרה אוטומטית גבתה כבר אין ספור חצאי נקודות בדברי ימי השחמט. מי שמקפיד על אימון טקטי לא נכשל באיתורו של מסע הביניים רב העוצמה 38...א3!! עם ההמשך האפשרי: 39.ב:א3 מה:ו5+ 40.מהה4 (40.מהג2 ה4) 40...מה:ה4+ 41.צ:ה4 מ:ח6 42.א4 ד5 43.צב4 ד4 44.א5 מז5 45.צב6 צה7 והשחור זוכה.

 39.מהה4 מה:ה4+ 40.צ:ה4 ו5??

פעם נוספת מתעלם השחור מאותו מסע ביניים עצמו. לאחר 40...א3! 41.ב4 ד5 42.צה3 ה4 43.מג2 צב6 44.צ:א3 צ:ב4 45.צא7 מ:ח6 46.צ:ו7 ד4 ושוב זוכה. טוב שאפשר להאשים את דוחק הזמן...

41. צ:א4 ה4 ?!

עדיף 41...ו4! 42.צא8 ה4 43.מג1 מ:ח6 44.מד1 ד5 45.צד8 צז6 וזוכה.

42.מג1 צז6 43.צא5 צ:ז2 44.צ:ו5 ה3 45.צו7+ הוסכם לתיקו.

 לסיום הבא הגיע הקרב בין אוהד קראוס למיכל להב:

אלופת ישראל לשעבר מצאה את הדרך הנכונה למימוש יתרונה העמדתי באגף המלכה:

 35...פ:ב4! 36.א:ב4 ר:ב4 37.מו1 ג3

השחור גובה עכשיו את השקעתה עם ריבית.

38.פ:ג3 ר:ג3 39.מה2 מו8 40. מד3 רב4 41.ה4 מה7 42.ז4 מד6 43.מג2 מג6 רד6 45.רז3 ר:ז3 46.ח:ז3 ח6 47.מב4 מב6 48.מג3 א5 49.מב3 מג6 50.מג3 מד6 51.מב3 ז6 52.מג3 ו5 53.מב3 ו:ה4 54.ו:ה4 ב4 44.מג2 א4 הלבן נכנע.

מיכל להב

איליה סמירין, אלוף עבר והמדורג שני, היה רחוק מלהפגין באליפות את יכולתו המוכרת. בסיבוב האחרון היה קרוב להנחיל ליאיר פרחוב הבלתי מנוצח את הפסדו הראשון והיחיד: 

32.ו:ז6?

המשגה הראשון של יאיר במשחק. נחוץ 32.מהד2 או 32.מא1.

32...רח3?!

מפתה אך שגוי. השחור יכול היה לשפר משמעותית את מעמדו בדירוג הסופי עם ההמשך:32... מה:ג3! 33.צז1 רח3! (לא 33...מה:ה3? 34.ז:ו7+ מ:ו7 35. רח5+! פ:ח5 36.מהז6+ מו8 37.מהז8 מט) 34.פו5+ (או 34.מהו2 צ:ב2+ 35.מה:ב2 מה:ה3 והשחור זוכה) 34...ר:ו5 35.ז:ו7+ פז4!36.ה:ו5 מהד3+ 37.מא2 צב4!! (מגן ותוקף כאחת!) 38.רד1 מ:ו7 39.ו6 מהד4 40.ו:ה7 מ:ה7 41.ר:ז4 צא4+ 42.מהג2 צא1+ 43.מ:א1 מה:ג2 וזוכה.

33.פו5+?!

נכון 33.מהד2 ו:ז6 34.צח1 רד7 35.צז1 עם עמדה שקולה

33...ר:ו5 34.ה:ו5 מה:ג3 35.ז:ו7+ מו8!36.צז?1 צ:ב2+! 37.מה:ב2 מה:ו3 38.מהב8+ מ:ו7 39.מהג8 מהב3+ 40.מא1 מה:ד5 41.צז6 א5??

שומט את סיכוי הזכייה האחרון. התמרון פה8-ז7 היה המפתח לניצחון.

42.מהח8! מהד1+ הוסכם לתיקו.

לאחר, משל: 43. מב2 מהד4+ 44.מב1 מהה4+ 45.מב2 מה:ו5 46.צז7+ מה6 27.מהג8+ מה5 48.צ:ה7+ מו4 49.מהא6 הלבן לא יתקשה לנווט את המשחק לחוף מבטחים. יאיר, כמו מנצח התחרות שמר על "רשת נקייה" לאורך כל התחרות.

יאיר פרחוב- איליה סמירין

נבאתי התאושש עד מהרה מן המשבר המר והנמהר בסיבוב השביעי עם שני ניצחונות בסיום כדי לעלות בסופו של דבר בכל זאת אל הפודיום עם מקום שלישי מכובד. משחקו מול סולומון היה שקול במרבית שלביו עד אשר בסיום שגה היריב קשות ובהמשך נתקבלה העמדה שלפנינו: 

רק דרך אחת מבטיחה את הניצחון:

73.א5!

בעקבות 73.ו8מה? צ:ו8 74.מ:ו8 מ:ה6 75.א5 ( לאחר 75.מז7? מו5 76.מח6 א5! השחור זוכה) 75...מו5 76.מה7 מ:ז5 77.מד6 מו4 78.מג5 ז5 79.מב6 ז4 80.מ:א6 ז3 81.מב7 ז2 82.א6 ז1מה 83.א7 רק תיקו.


תמיר נבאתי

73...צו4 74.ו8מה צ:ו8 75.מ:ו8 מ:ה6 76.מז7 מו5 77.מח6

הגענו לאותה עמדת כפאי הדדי כמו לאחר 75. מז7? בוריאנט הקודם אבל עם שחור במסע והוא אמנם בחר להיכנע.

בורוחובסקי התמודד אף הוא על הבכורה החל מן השליש השני אבל הפסדו למיכלבסקי בסיבוב הקודם חרץ את גורל האליפות. משחקו עם פוסטני בסיבוב הנעילה היה שקול למדי ממש כמעט עד לרגע האחרון כשהתיקו כבר התחנן להיחתם: 
58.. צג5+ מה6??

השחור מבקש להישאר בסביבת הרגלים הקדומניים ואולם נכון היה לתמוך דווקא ברגלי החזק שלו עצמו. יחידי היה 58...מה4! 59.ח7 צח2+ 60.מז6 מד3 61.צד5+ מה3 62.צג5 מד3 תיקו.

59.מז6 מד6 60.צג3 א4 61.ח7 צח2 62.צ:ג2! השחור נכנע.

אביטל סיים במקום הרביעי המכובד -שי הולם במלאות לו כ"ד אביבים ביום סיום התחרות!


עם סיומן של אליפויות ישראל בשחמט יישר כוח לחברי הצוות המארגן של האיגוד הישראלי לשחמט שתרמו בעבודתם המסורה להצלחתן:

 יו"ר האיגוד, ד"ר צביקה ברקאי, מנכ"ל האיגוד גיל בורוחובסקי, צוות המשרד - שאול ויינשטיין, מירי דן ואורית ספושניקוב ובתחילת ההכנות גם אסי פילוסוף. מנהל התחרות אלון כהן, מנהל התחרות ושופט ראש אלמוג בורשטיין, שופטים - סגן יו"ר האיגוד אילנה דויד ונחום מאוטנר ואחראי השידור עודד רוס. 

 יבואו כולם על התודה והברכה. 


איגוד השחמט מודה למפעל הפיס, למשרד הספורט ולעיריית חיפה שהיו הגב הכלכלי של האירוע, וליוו את הצד הארגוני לאורך כל הדרך, וכן למלון לאונרדו על הארגון המצוין, האכפתיות והזמינות. 


תצלומים: דורית ריטבו-וולפוביץ