אסיפה כללית 15.6 לו"ז מפורט וטפסים

להלן לוח הזמנים, וטפסים לקראת האסיפה הכללית שתתקיים בבית השחמט, רח טאגור 26, תל אביב ביום שלישי, 15.6.2021 החל בשעה 17:00. חלוקת פתקי הצבעה תחל כבר בשעה 15:00


מועד ספירת כרטיסי שחמטאי במועדונים לצורך קולות באסיפה 45 יום לפני האסיפה - 01/05/2021

פרסום ספר בוחרים - מספרי קולות 28 יום לפני האסיפה 18/05/2021

פרסום מועד האסיפה ושליחת הזמנות 28 יום לפני האסיפה 18/05/2021

מועד אחרון לבדיקת חובות מועדונים על ידי ועדת מנדטים 28 יום לפני האסיפה 18/05/2021

מועד אחרון לערעור על החלטות ועדת מנדטים, כולל מספר קולות המועדונים - 21 יום לפני האסיפה 25/05/2021

את הערעורים יש לשלוח לרכז האסיפה, שאול ויינשטיין במייל liga@chessfed.org.il


מועד אחרון לרכישת כרטיסי שחמטאי המקנים זכות הצבעה 16 יום לפני האסיפה 30/05/2021

מועד אחרון לסגירת חובות מועדונים 16 יום לפני האסיפה 30/05/2021

הגשת רשימות מועמדים להנהלת האיגוד, בית הדין העליון, ועדת ביקורת ונשיאות האיגוד 14 יום לפני האסיפה 01/06/2021

הזמנה מפורטת כולל סדר יום, דוח מילולי, דוח כספי 14 יום לפני האסיפה 01/06/2021

תאריך אחרון להגשת הצעות לסדר יום האסיפה 14 יום לפני האסיפה 01/06/2021

החלטות בית דין לגבי ערעורים על החלטות ועדת מנדטים, ופרסום של רשימה סופית של קולות מועדונים בבחירות - 14 יום לפני האסיפה 01/06/2021

טופס הגשת רשימות להנהלה 2021

טופס הסכמה למועמד להנהלה

הגשת מועמדות להנהלה תעשה בשליחת מייל לרכז האסיפה, שאול ויינשטיין, לכתובת liga@chessfed.org.il עד יום שלישי 1.6.2021 

ההגשה תכלול טופס הגשת רשימות להנהלה חתום וכן טופסי הסכמה למועמד - חתומים על ידי כל המועמדים ברשימה.

יפוי כוח לאסיפה הכללית 2021

לכל נציג מועדון שמגיע לאסיפה הכללית, יש למלא את הטופס הנ"ל של יפוי כח ובמידת האפשר, לשלוח לשאול ויינשטיין לפני ההגעה לאסיפה הכללית


ניתן לראות את תקנון האיגוד כאן: (התקנון החדש אושר על ידי רשם העמותות)

https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=56


ניתן לשלוח הצעות לשינוי תקנון האיגוד לרכז האסיפה הכללית עד 21 יום לפני האסיפה - 25/05/2021

את ההצעות יש להעביר במייל לכתובת liga@chessfed.org.il 

טופס הגשת הצעה לשינוי תקנון האיגוד וסדר יום האסיפה הכללית

טופס הגשת מועמדות לועדת ביקורת

טופס הגשת מועמדות לבית הדין

חברי ועדת מנדנטים השנה הם:

עו"ד בני טמיר - יו"ר

עו"ד אייל אורן

רו"ח אבנר לוי