נוהל כניסת שחקנים זרים לישראל

אנו מביאים כאן את ההוראות המעודכנות של משרד הספורט עבור כניסת שחקנים זרים לישראל.


שחקנים זרים רשאים להגיע לארץ, ולשחק, להלן תמצית ההנחיות:

1. שחקן שמגיע לארץ מבצע בדיקת קורונה בשדה התעופה וממתין לתשובה במקום השהיה שלו בארץ

2. אחרי קבלה של תוצאה שלילית מהבדיקה הראשונה הוא רשאי לעזוב את מקום השהיה לצורך משחקים בלבד.

3. בכל הגעה למשחק, יבצע בדיקת קורונה מיידית במקום המשחקים, ויוכל לשחק בקבלת תוצאה שלילית של הבדיקה. (כמו כל שחקן ישראלי ללא תו ירוק)

ההנחיות הנ"ל תקפות לכל השחקנים הזרים ללא יוצא מן הכלל, כולל אלה שיש להם תעודות מחלים, או חיסון מחו"ל. 

רצ"ב מכתב הבהרה של משרד הספורט

סימוכין ח-598- הבהרה לעניין כניסת משלחות ספורט זרות לישראל - נחמן אש