החלטת בית הדין בערעור מועדון "שחמט לכל"

החלטת בית הדין בערעור מועדון "שחמט לכל" בנושא מחיקת 2 קבוצות בליגה.