ליגה 2022 - כל התאריכים והעדכונים

להלן תאריכים מעודכנים של הליגות בעונת 2022.


הליגה לנוער

רשאים להשתתף שחקנים שנולדו בשנת 2003 ואילך

ליגה ארצית ועילית

רישום קבוצות עד 18.9.2021 (שימו לב - תקופת הרישום קצרה מאוד - יש להשלים את רישום הקבוצות בהקדם)

רישום שחקנים עד 1.10.2021

מחזור ראשון של המשחקים יתקיים ב7.10.2021. הליגה הסדירה תסתיים בשבוע הראשון של חודש ינואר. 

ליגה מחוזית

רישום קבוצות עד 16.10.2021

רישום שחקנים עד 30.10.2021

סיבוב ראשון ב4.11.2021. הליגות יסתיימו בשבוע הראשון של חודש ינואר. 

הליגה לבוגרים

ליגה לאומית

ינואר - מרץ 2022. 

רישום שחקנים יסתיים ב23 בדצמבר 2021. 

ליגה ארצית, א' וב'

רישום קבוצות עד 2.12.2021

רישום שחקנים 2.1.2022

משחקי הליגה יפתחו ב13.1.2022 וימשכו עד חודש יוני 2022. 

ליגה ג'

רישום קבוצות עד 15.12.2021

רישום שחקנים 15.1.2022

המשחקים יפתחו ב27.1.2022, וימשכו עד חודש יוני 2022. 

הליגה לנשים (2022)

רישום קבוצות עד 2.1.2022

רישום שחקניות עד 1.2.2022

הליגות יפתחו במהלך חודש פברואר 2022

לו"ז הליגה הארצית יותאם למספר הקבוצות שירשמו. 

הליגה העילית לנשים 2022 תשוחק במתכונת מרוכזת - לו"ז מדוייק יקבע בקרוב.