פרוייקט מחוננים

ועדת המחוננים של האיגוד הישראלי לשחמט מציגה בזאת את המבנה ואת הקריטריונים של פרויקט המחוננים 2022. הפרויקט במתכונת הזאת יחל לפעול מ-1.01.2022. במקרה של שאלות, הבהרות וכו' יש לפנות ליו''ר הוועדה, מר מיכאל קלנבורג.