פסק דין בערעור חיפה נשר נגד מינהלת הליגה וראשון לציון