פרוטוקול ועדת המחוננים מתאריך 4.05.2022

ראו פרוטוקול מצורף