רישום הקבוצות לליגות לנוער 2022

נפתח הרישום לליגות נוער עונת 2022-2023.


ראשי מועדונים, מנהלי קבוצות ושחקנים יקרים.

להלן לוח הזמנים לרישום לליגות הנוער עונת 2022-2023.

1. רישום קבוצות - מה-28/07/2022 עד 28/8/2022.

2. רישום שחקנים והזנת הרכבים - כל  הלגות עד 11/09/2022

3. קיום משחקי הליגה - 22/09/2022-17/12/2022

נא להקפיד על לוח הזמנים ולהימנע מדחיות לרגע האחרון של הכנסת הרכבים וכיו"ב.

אי הכנסת הרכבים בזמן יגררו קנסות.

לאחר פרסום השיבוצים וההגרלות, ניתן יהיה לערער על שיבוצים בליגות הנוער תוך 7 ימים.


להלן תאריכי סיבובים לכל הליגות (עילית, ארצית, מחוזית):


1. 22/09/22       24/09/22

2. 06/10/22       08/10/22

3. 20/10/22       22/10/22

4. 03/11/22       05/11/22

5. 17/11/22       19/11/22

6. 01/12/22       03/12/22

7. 15/12/22       17/12/22


ערעורים יש לשלוח במייל אל מנהל הליגה - [email protected] והם יידונו במנהלת הליגה. במידה ולא יהיו ערעורים ביום זה יוגדרו השיבוצים שבוצעו כסופיים ומוחלטים לעונה זו.


תודה ובהצלחה לכולם.

דינה זלטין,

מנהלת הליגה


הערה חשובה: מינהלת הליגה ממליצה לבטל את סעיף 3 ב' בפרק י' של כללי הליגה המאפשר לשתף שחקן ממועדןן אחר שאין לו קבוצת נוער. 

שינוי זה יידון בישיבת הנהלת האיגוד ב 6 בספטמבר. 

על מנהלי הקבוצות לקחת בחשבון את האמור לעי"ל ולהערך בהתאם. 

כמו כן ייתכנו שינויים נוספים בכללי הליגה. המינהלת תפרסם את השינויים מיד לאחר אישורם.