מד כושר ישראלי נוכחי: 1788

מד כושר צפוי 1817

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי: