דרגות חדשות

דרגות שחקנים

תאריךשחקןדרגה
01/02/2019 שי כדריה מועמד לאמן
27/01/2019 יבגני קפיצה מועמד לאמן
01/02/2019 עמית וינטראוב ראשונה
01/02/2019 נדב מונדרי שניה
01/02/2019 יוסף גלנט שניה
01/02/2019 אוהד קרמרמן שניה
01/02/2019 חן פיגנבאום שניה
01/02/2019 יורי ליגאי שלישית
01/02/2019 נגה אורין שלישית
01/02/2019 יאיר אלסנר שלישית
01/02/2019 לידור פישר רביעית
01/02/2019 טל זוסמן רביעית
01/02/2019 איתי רוקני רביעית
01/02/2019 יואב רבינוביץ רביעית
01/02/2019 תומר ולר רביעית
01/02/2019 יואל רויטמן רביעית
01/02/2019 אריק ברזקין חמישית
01/02/2019 תומר גילעד חמישית
01/02/2019 אורי בינה חמישית
01/02/2019 איתן ספיר חמישית
01/02/2019 עילי פסטר חמישית
01/02/2019 נויה אדלן חמישית
01/02/2019 אורי נאמן חמישית
01/02/2019 עידו וייסבוך חמישית
27/01/2019 עומר רכס חמישית
01/02/2019 אריק גולדברתר שישית
01/02/2019 אפיק ורדי שישית
01/02/2019 עידו רוזנפלד שישית
01/02/2019 אושר אדרי שישית
01/02/2019 גפן נאוי שישית
01/02/2019 יהונתן בלזר שישית
01/02/2019 זיו זיאט שישית
01/02/2019 יעקב שילה שישית
01/02/2019 אוולינה חיירוב שישית
01/02/2019 אסף ברלד שישית
01/02/2019 ראמי יעקוב שישית
01/02/2019 אלמוג גדמו שישית
10/02/2019 שחר שמש שביעית
01/02/2019 דורון לרנר שביעית
01/02/2019 רוני מוסקוביץ שביעית
01/02/2019 בר ברנר שביעית
01/02/2019 אריק פרלמן שביעית
01/02/2019 בצלאל לבון שביעית
01/02/2019 ארטיום רבינוביץ שביעית
01/02/2019 עמרי פרייס שביעית
01/02/2019 יונתן ליפשיץ שביעית
01/02/2019 שאן ביידר שביעית
01/02/2019 דני ז'ובנר שביעית
01/02/2019 מאור אדוני שביעית
01/02/2019 אברהם בייטמן שביעית
27/01/2019 יהונתן בלזר שביעית
27/01/2019 איתן רומניוק שביעית

דרגות שופטים

לא הוענקו דרגות שיפוט לאחרונה