ג' הרצליה

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 119 צעירי "דני" הרצליה 10 25.5
2 1148 עתודת "יעקב" הרצליה 10 22.5
3 117 ותיקי "שמואל" הרצליה 10 16.5
4 482 צעירי "אמיל" הרצליה 10 17.5
5 1292 נערות הרצליה 10 15.5
6 56 נוער "יהושע" הרצליה 10 9.5