ג' נתניה

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 25 בוגרי "איתן" הרצליה 11 31.5
2 1422 אליצור מהלכים נתניה א' ע"ש אלה לרנר 11 25.5
3 117 ותיקי "שמואל" הרצליה 11 23.0
4 1292 נערות הרצליה 11 16.5
5 1551 אליצור רמת פולג ב' נתניה 11 15.5
6 1550 אליצור רמת פולג א' נתניה 11 15.0
7 1549 צורן ד' 10 2.0