גביע חי 2008 הרצליה

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 115 צעירי "יוסי" הרצליה 7 20.0
2 1790 עתודת "פס" הרצליה 7 18.0
3 64 צעירי "מיכאל" הרצליה 7 15.5
4 481 עתודת "ברונו" הרצליה 7 15.0
5 23 בוגרי "אלכסנדר" הרצליה 7 15.0
6 56 נוער "יהושע" הרצליה 7 14.5
7 1148 עתודת "יעקב" הרצליה 7 14.0
8 25 בוגרי "איתן" הרצליה 7 13.5
9 117 ותיקי "שמואל" הרצליה 7 13.0
10 113 עתודת "חיים" הרצליה 7 12.5
11 119 צעירי "דני" הרצליה 7 9.0
12 482 צעירי "אמיל" הרצליה 7 8.0