ב' הרצליה 2014

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 1790 עתודת "פס" הרצליה 9 30.0
2 481 עתודת "ברונו" הרצליה 9 28.5
3 1888 מועדון השחמט ע"ש פרדי ריינר רעננה א' 9 24.0
4 25 בוגרי "איתן" הרצליה 9 23.5
5 64 צעירי "מיכאל" הרצליה 9 21.0
6 482 צעירי "אמיל" הרצליה 9 18.5
7 117 ותיקי "שמואל" הרצליה 9 17.0
8 1783 עתודת "יצחק" הרצליה 9 16.5
9 יורדת ליגה 302 עתודת "יוסף" הרצליה 9 14.5
10 יורדת ליגה 56 נוער "יהושע" הרצליה 9 5.5